KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest 3 Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa („Administrator”).

 1. 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

·         marketingu własnego, polegającego na przesyłaniu informacji reklamowych drogą mailową oraz telefoniczną,

·         marketingu Spółek powiązanych kapitałowo z 3 Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,polegającego na przesyłaniu  aktualnej oferty dotyczącej sprzedaży nieruchomości drogą mailową i telefoniczną,

·         przekazania danych do Spółek powiązanych kapitałowo z 3 Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, w celu zawarcia umowy sprzedaży.

 1. 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         Zgoda, wyrażona poprzez działanie polegające na wypełnieniu formularza i kliknięcia przycisku wyślij (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

·         Zgoda, wyrażona za pomocą odhaczenie zgody poprzez kliknięcie w okienku, a następnie kliknięciu przycisku wyślij (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a takżeSpółki powiązane kapitałowo z 3 Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaz siedzibą w Warszawie,  o ile wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie swoich danych w celu zawarcia umowy.

 1. 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat od jej wyrażenia.

 1. 6. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO:

·         żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

·         w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

·         wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a z chwilą jego powołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. 7. DLACZEGO PODAJE PANI/PAN SWOJE DANE OSOBOWE

W zakresie, w jakim wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. 8. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

PROMOCJE

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia naszych biur sprzedaży, aby poznać aktualne promocje, które dla Państwa przygotowaliśmy.  Naszym celem jest zapewnienie atrakcyjnej oferty zarówno dla osób poszukujących swojego pierwszego wymarzonego M, jak i dla tych, którzy poszukują zmiany dotychczasowego mieszkania.

Więcej »

CERTYFIKATY

...Proszę czekać..

ico tel ZADZWOŃ 22 518 62 62
ico mail NAPISZ DO NAS

  1. *
   Nieprawidłowe dane
  2. *
   Nieprawidłowe dane
  3. *
   Nieprawidłowe dane
  1. *
   Nieprawidłowe dane
 1. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 2. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 3. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 4. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
  1. *

     OdświeżNieprawidłowe dane